Wat is teambuilding en wat is het nut van teambuilding?

Indien er geen sprake is van een hecht teamverband door gebrek aan communicatie, goede verdeling van verantwoordelijkheden, waar ego’s en hiërarchie overheersen en sprake is van een vastgeroeste groepsdynamiek, ga je dit altijd terug zien in de bedrijfsresultaten. Ook als er geen sprake is van een goed leiderschap zal dit altijd ten kostte gaan van resultaten! Een duidelijke richting, strategie, structuur en werkwijze is onmisbaar bij het behalen van doelen.

Lachen, humor en plezier verhogen ook het werkplezier en bevorderen juist een positieve en productieve sfeer. Een positieve en plezierige werkomgeving vergroot juist het onderling vertrouwen, verbetert de communicatie en stimuleert creativiteit.

Het woord team staat voor “een groep samenwerkende mensen” en building letterlijk vertaald staat voor “bouwen aan / van”. Dit maakt teambuilding letterlijk het: Bouwen aan een groep samenwerkende mensen die met elkaar communiceren en de verantwoordelijkheid delen voor het behalen van resultaten. Binnen deze organisaties wordt succes sterk bepaald door de manier waarop men zich als een team gedraagt.

Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt.

Hoe kan teambuilding
hierin helpen?

Vaak wordt bij teambuilding beweerd dat het belangrijk is om elkaar te leren kennen. Zo ontstaat meer begrip en kun je beter samenwerken. Of is het nog samen werken in dit stadium? Elkaar leren kennen is namelijk een sociaal proces: niemand werkt graag met een onbekende. Daar is geen échte teambuilding voor nodig. In Nederland hebben we namelijk de neiging om alles dat iets te maken heeft met wat leuks doen, de naam teambuilding te geven. Natuurlijk zorgen leuke activiteiten vaak voor een betere sfeer, maar in werkelijkheid praat je alleen maar over een teamuitje.

Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt.

Het bouwen aan een echt team gaat veel verder dan alleen een teamuitje

Elkaar echt beter leren kennen is voor veel mensen een moeilijke opgave maar het is wel een heel belangrijk punt. Het betekent openstelling van jezelf en je oprecht verdiepen in een ander. Het uiteindelijke resultaat kan zijn dat je meer vertrouwd raakt met elkaar en daardoor zijn teamleden juist vaak minder gehinderd om hun meningen te verkondigen. Door een goede communicatie, wederzijds respect en vertrouwen ontstaat er onderling een betere hechting.

Een goed team betekent dat de groepsenergie flowt en dat het team als vanzelf werkt. Er is sprake van een open en eerlijke communicatie, een goede rolverdeling met wederzijds respect waarbij iedereen met plezier samenwerkt om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het is en blijft altijd belangrijk in deze fase om het doel, de normen en waarden “stilletjes” te blijven onderstrepen en regelmatig blijven evalueren.

Is Teambuilding alleen geschikt
voor nieuwe teams ?

Teambuilding is effectief voor zowel bestaande als voor nieuwe teams en teambuilding heeft zelfs het meeste effect bij bestaande teams, met een stabiele teambezetting en met teamleden die voor een langere tijd met elkaar samenwerken. Dat is natuurlijk niet verrassend: de mate van vertrouwen, wederzijds begrip is bij bestaande teams vaak vele malen groter dan bij een compleet nieuw team.

Teambuilding kan dan ook erg goed worden ingezet bij bestaande teams die nog problemen ervaren zoals gebrek aan vertrouwen, slechte rolverdeling, weinig tot geen samenhang in de groep, of de wijze waarin de team leden zich tot elkaar verbonden voelen.

Team building helpt het team

Teambuilding helpt het team om het ijs te breken, en samen conflicten bespreekbaar te maken. Het kan ondersteunen om samen heldere doelstellingen te bepalen die als passend worden ervaren voor zowel het teamlid en voor het team als collectief. Teambuilding is als reclame: de kracht van herhaling werkt, vooral bij bestaande teams. Teambuilding levert derhalve niet alleen voordelen op voor de organisatie maar ook voor individuen en hun persoonlijke ontwikkeling.

Teambuilding helpt ook om (nieuwe) relaties tussen teamleden te versterken, en kan probleemoplossend werken. Teambuilding helpt ook om richting te geven aan de rol van elk teamlid binnen het bedrijf of organisatie en het maakt team leden (extra) bewust van de specifieke team doelstellingen. Het gaat zeker helpen om problemen bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Zijn uw medewerkers toe aan een positieve team onderhoudsbeurt?

Er zijn veel programma’s geschreven voor teambuilding maar vaak wordt de kracht van een trainer/coach sterk onderschat. Een goede trainer/coach zal moeten kunnen mee bewegen op de “frequentie “ van medewerkers. Een enkel individu is instaat om een team te maken of te breken. Ziekteverzuim betekent voor veel bedrijven ook een fors probleem: directe uitval, het organiseren van vervangende inzet, (problemen met) kennisoverdracht en kwaliteitsverlies en bovendien kost het veel geld. 

Zowel klanten als medewerkers hebben behoefte aan een enthousiaste cultuur. Teambuilding is de ideale manier om al deze facetten te versterken en een cultuur van samen sterk te creëren.

Een goede trainer/coach kan aanvoelen waar mogelijk het probleem zit. Het is daarbij ook zeer belangrijk dat een trainer/coach de medewerker op de juiste wijze aanspreekt en op de juiste manier kan begeleiden. Soms kan het zijn dat persoonlijke factoren een grote rol spelen bij het vormen van een goed team. Als trainer/coach lever ik altijd maatwerk en wordt er vooraf een goede inventarisatie gemaakt en nadien een plan van aanpak.

team work-wake up now