Systemisch werken

Systemisch werken met een organisatie opstelling is een manier om inzicht te krijgen in iemands eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en de verhouding met anderen in dat systeem.

Met een organisatie opstelling kan een team leren waar bijvoorbeeld belemmeringen zitten, en waarom een teamlid vervalt in bepaald gedrag dat een belemmering vormt in de ontwikkeling en groei. Binnen een team heeft iedereen zijn plek. Ergens in het organogram sta je ingetekend, tussen andere collega’s op een bepaald hiërarchisch niveau. Die situatie kunnen we tekenen en eventueel neerzetten.

Je kan hier ook een opstelling van maken, waardoor bepaalde zaken meer inzichtelijk worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de communicatie, is de communicatie horizontaal en verticaal en hoe verloopt de input en output? Is deze wel logisch?

Met een organisatie opstelling kan je soms op een heel speelse manier onderlinge verbindingen zichtbaar maken. In mijn werkwijze als coach werk ik in beperkte mate met organisatie opstellingen. Er zijn diverse mogelijkheden en werkwijze en een organisatieopstelling kan soms heel verrassend en positief uitpakken. 

De filosofie achter opstellingen is systemisch werk. Het uitgangspunt is dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Je eigen familie is een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt. De geschreven en ongeschreven regels binnen een systeem, de plek en bijbehorende rol die jij inneemt, bepalen onbewust wat je doet en waarom.

Wat is een Familieopstelling?

Een familieopstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de mogelijke onbewuste oorzaak is achter ons gedrag kan zijn. Opstellingen kunnen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. Soms dragen we een “masker”, waarvan wijzelf en anderen zich niet bewust van zijn. 

Bij een trauma wordt onze psychen gesplist. Eenvoudig uitgelegd ontstaan er 3 delen. Een gekwetst deel, overlevingsdeel en “gezond deel “( magisch kind )Soms zijn wij hier ons niet van bewust. 

Bij trauma’s wordt ook wel eens EMDR toegepast. Persoonlijk ben ik geen grote voorstander van hertraumatiseren maar meer aandacht geven aan ons “gezond brein “.

Loyaliteit

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Een levende foto

Een opstelling met meerdere personen kun je bijvoorbeeld zien als een levende foto. 

Het is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team of organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. 

Het bijzondere aan opstellingen is dat dit een energetisch krachtenveld openbaart, dat zichtbaar wordt met behulp van opgestelde mensen, poppetjes of andere elementen. 

Een opstelling geeft vrijwel altijd verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het betreffende systeem zijn.

Systeem van herkomst

Wat systemisch wel van invloed is, zijn feitelijke gebeurtenissen als vroeg gestorven ouders of kinderen, emigratie, verstoten familieleden, geheimen of taboes, ongelukken of misdaad. Ernstige gebeurtenissen beïnvloeden familieleden en latere generaties. 

Er kan dan soms sprake zijn van een overgenomen gevoel vanuit systeem van herkomst. Soms leef je onbewust het leven van je ouder(s) of draag je de last van een familielid, zonder dat je het weet en zonder dat je dit wilt. 

Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uiting: in ons werk, onze relaties, onze gezondheid, etc.

Leven zonder masker

Werkwijze

In 1 op 1 coaching kan het soms heel goed werken om met de persoon via een opstelling bepaalde zaken beter inzichtelijk te maken. Daar zijn verschillende technieken voor.
Het belangrijkste is dat zaken vooraf goed besproken worden en er gekeken wordt wat wel of niet past bij een bedrijf of persoon. 

Persoonlijk kan het inbrengen van een systeemopstelling hele mooie en goede resultaten opleveren en vervolgens ook een goede bijdrage kan leveren tot een beter inzicht voor bedrijf of client.