Nederland in Lock Down

Er is veel verdriet, gevoel van machteloosheid, verdeeldheid, ontreddering en boosheid onder het volk sinds Nederland in Lockdown ging. Niet alleen op het werk, eigen onderneming maar ook privé kan dit een behoorlijke impact hebben gehad.

Nederland stond op zijn “kop”. Evenementen gingen niet door en al snel volgde de eerste faillissementen. Er vielen slachtoffers door genomen maatregelen en er was ook veel pijn, angst, verdriet en onbegrip onder het Nederlands volk. Mocht dit herkenbaar zijn en heb je het gevoel dat de situatie uitzichtloos is, je niet meer weer hoe om te gaan met deze situatie willen wij u ook graag helpen.

Patronen

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Maatregelen

We zien in het begin stadium dat veel mensen vanuit angst en paniek de WC rollen massaal gingen inkopen en al snel ontstonden de eerste grapjes op social media. 

Ook was er in begin fase een moment van bezinning en eensgezindheid. Al snel verdween dit naar de achtergrond en er ontstond een tegen geluid. De complotdenkers kwamen met een andere versie en al snel ontstond er een verdeeldheid.
Op Social media ontstonden er heftige discussies en de complotdenkers noemden zich compleet denkers en de andere partij vond hun maar egoïsten die dom waren. De “toon “was gezet! Bij de grootste groep was er ook angst en sommige mensen sloten zich zelfs in huis op.

Er was natuurlijk nog een groep die zich neutraal opstelde en zich niet wilden vermoeien met deze verhitte discussies. De discussies laaide alleen nog maar verder op toen bleek dat rekenmodellen niet klopte en de complotdenkers gaf dit nog meer “voer “om nog meer in de aanval te gaan. Dit tot nog meer ergernis van veel mensen die hun standpunt niet konden begrijpen.

De 1.5 meter maatschappij

De 1.5 meter maatschappij werd ingevoerd en ook daar ontstonden weer heftige discussies over. Er ontstonden Facebook groepen die een sterk tegengeluid lieten zien en de verdeeldheid werd steeds groter.
Ook zouden er diverse noodwetten worden vastgelegd en dit werd weer tegengehouden door diverse petities en demonstraties.

Een ding werd steeds duidelijker. Het leed onder de bevolking werd steeds groter. Er volgde hoge boetes bij het niet nakomen van opgelegde regels en bepaalde groepen kregen steeds meer het gevoel dat de democratie ging verdwijnen. 

Er heerste ongeloof, verdriet en verslagenheid. Steeds meer bedrijven gingen failliet en ook in de horeca waren veel partijen die het lastig vonden om de genomen maatregelen te handhaven. 

Nederland kwam steeds meer in verzet en er werd door partijen zelfs aangifte gedaan tegen bepaalde personen van de overheid.

Vaccins

Voor de overheid een hele puzel bij het ontwikkelen van een methode dat mogelijk een goede oplossing zou kunnen bieden tegen Covid-19. De overheid ging over tot aankoop van vaccins en bepaalde beroepsgroepen mochten weer gaan werken nadat deze groep gevaccineerd zou zijn. 

Over de vaccinaties ontstonden weer verhitte discussies en alles werd er niet beter op. Er ontstonden ook nog rellen nadat George Floyd zou zijn gedood door een blanke agent. In diverse steden werd er gedemonstreerd door BLM en de Antifa kwam ook in beeld. 

In de USA werd er veel schade aangericht aan winkels en vielen ook veel gewonden waaronder ook onschuldige burgers. Er ontstond een onzekere situatie en het volk van Nederland en ook van andere landen hadden zwaar te lijden onder deze omstandigheden.

Conclusie

Herkent u zich in dit verhaal en weet u niet hoe het beste kan omgaan met het “Nieuwe Normaal”dan neem gerust contact op met mij. Samen gaan we aan de slag en jou weer in je kracht zetten.