Ziekteverzuim is een onding

Ziekteverzuim betekent voor veel bedrijven een fors probleem: directe uitval, het organiseren van vervangende inzet, (problemen met) kennisoverdracht en kwaliteitsverlies. Bovendien kost het veel geld. Verzuim geeft problemen voor de werkgever, maar ook voor de medewerker zelf. 

Het voelt niet goed om thuis en aan de kant te zitten. Ziekteverzuim is dus voor zowel de werkgever als de medewerker een onding waar je wat mee wil, waar je wat mee moet! Maar hoe?

Effectieve aanpak ziekteverzuim

Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met de verdieping van de psychen. Mijn aanpak op het gebied van coaching is buitengewoon eigenwijs (provocatief coachen) maar ook effectief gebleken.

Mijn ervaring leert dat succesvol coachen beter werkt indien je makkelijk kan meeveren op de frequentie van mensen. Indien een coach zelf veel doorleefd heeft, maakt het voor een coach makkelijker om mensen te kunnen begrijpen en “voelen” wat er daadwerkelijk speelt.

Plan van aanpak

Wat is provocatief coachen?

Als coach help ik op een prikkelende manier en maak gebruik van een
unieke cocktail van warmte, uitdaging en humor. Provocatief coachen is vaak effectief waar de klassieke benadering tekort schiet.

Als coach ben ik qua archetype de nar. Ik zeg dingen die niemand anders zegt,
zeker een hulpverlener niet. Ik benader de cliënt met warmte en waardering.
Maar daarbinnen daagt ik hem uit, bijvoorbeeld door zwakke punten uit te vergroten, door absurde verklaringen te geven, door stereotypen te overdrijven, door non-verbaal gedrag clownesk te spiegelen, door de structuur volledig te vergeten, enzovoort.

Dit is zo anders, dat ik als coach vaak cliënten kan helpen die niet gedijen op
het reguliere dieet van steun, zelfreflectie en advies. Wil je meer weten over provocatief coachen bezoek dan het laatste blog bericht.

Logo Wake UP Now

De provocatieve coach spreekt je aan op je kracht in plaats van op je kwetsbaarheid en zwakte waardoor je sneller gemotiveerd wordt om probleem aan te pakken.

coach als Ervaringsdeskundige

Als coach heb ik op zakelijk gebied, bij werkgevers en prive ook veel doorleefd en daardoor kan ik mij makkelijker inleven in de problematiek van de cliënt. Het invoeren van ervaringsdeskundigheid vraagt om een nieuwe kijk op zorg en welzijn en om een open houding van betrokken partijen

In de verslavingszorg zien we dit ook steeds meer. Er wordt daar ook steeds meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers en kan een belangrijke meerwaarde hebben tot het oplossen van problemen. 

Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, mantelzorg, cliëntondersteuning in de Wmo en vluchtelingencentra. 

Onstabiele thuissituaties

Omgaan met verschillende situaties

We weten inmiddels dat ziekteverzuim veel te maken kan hebben met bijvoorbeeld een onstabiele thuissituatie of andere externe factoren die zich buiten werktijd afspelen. 

Als er zich op de werkvloer iets negatiefs voordoet kan dit soms voor een werknemer een trigger zijn om zich ziek te melden. Een werkgever heeft daar niet altijd vat op en kan daar ook niet altijd goed mee omgaan. 

Het feit is wel dat dit de werkgever veel geld kost. Daarnaast loopt ook de persoon in kwestie indien niet begrepen de “negatieve spiraal “in met alle gevolgen van dien.

De kracht van positieve gedachten

Gedachten bepalen jouw gevoelens

Thema’s die vaak voorbijkomen in coaching zijn:

Een luisterend oor is zo belangrijk!

Als persoonlijke coach luister ik graag naar de medewerker wat hij/ zij nodig heeft om zich weer goed te voelen waardoor goed functioneren weer mogelijk wordt. Luisteren gaat verder dan alleen kunnen navertellen wat iemand heeft gezegd. Echt luisteren is horen wat er niet wordt uitgesproken.

Ik werk samen met diverse bedrijven, afdelingshoofden, artsen en andere professionals. Daarnaast werk ik samen met mijn gekwalificeerde collega-coaches zodat we in heel Nederland inzetbaar zijn. Zelf werk ik in de regio Brabant! Tegenwoordig wordt een goede coach ook steeds meer ingezet ter ondersteuning van een HR manager.

Hoe werkt een traject voor bedrijven?

Ik kom het liefst bij het bedrijf langs voor een kennismaking en een afstemming. Mijn ervaring is dat persoonlijk contact het beste werkt. Op basis van ons gesprek maak ik een offerte. De kosten voor coaching worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wel zijn deze kosten voor het bedrijf volledig belasting aftrekbaar. 

Naast teruggave van btw kunnen de kosten volledig als bedrijfskosten worden opgevoerd zonder drempel of andere beperkingen. De bedrijfsvorm (Vof, bv, nv) heeft geen invloed op de aftrekbaarheid. Investeren in medewerkers voor wat betreft een coaching traject, is dus fiscaal aantrekkelijk.

Hoe kom ik erachter of dit bij mijn medewerker past?

De medewerker heeft een intake met mij. Op basis daarvan kunnen we samen de verwachtingen managen. De hulpvraag en de doelen worden vastgesteld. Als persoonlijke coach onderzoek ik graag met de medewerker wat hij/ zij nodig heeft om zich weer goed te voelen waardoor goed functioneren weer mogelijk wordt. Ik werk in de buitenlucht of op een geschikte plek binnen de locatie van het bedrijf in de regio Brabant!

Ik werk samen met diverse bedrijven, afdelingshoofden, artsen en andere professionals. Daarnaast werk ik samen met enkele gekwalificeerde collega-coaches zodat in heel Nederland. Zelf werk ik in de regio Brabant! Ik kan meestal binnen vier weken starten. Indien er echt spoed is, kan ik hier een uitzondering op maken.